Bestyrelsesmøde

Sig Rytterklub

 

Torsdag den 25. oktober 2018.

Hos:

Cecilie-Margrethe Lewandowska

Vardegårdvej 19

6800 Varde

 

Indkaldt af: Putte Lewandowska Referent: Cecilie-Margrethe Lewandowska
Mødetype: Bestyrelsesmøde Ordstyrer:

 

Deltagere: Kirsten Laursen, Julie Carl, Putte Lewandowska, Cecilie-Margrethe Lewandowska, Jannie Gregersen og Rosa Gaard

 

Afbud fra:

Læs venligst:

 

Dagsorden:

Emne: Forhandling: Ansvarlig:
Velkomst Velkommen til Rosa Gaard, der overtager posten som kasserer efter Kirsten Laursen.

Bestyrelsen siger mange tak til Kirsten, for det store arbejde hun har lavet for klubben.

1)           Godkendelse af dagsorden Godkendt
2)           Godkendelse af sidste bestyrelsesreferat Godkendt
3)           Siden sidst Der er kommet 7 sponsoraftaler i hus, der vil sponserer klubben de næste 3 år.

 

Klubben har afholde E-stævne i september.

 

Klubben har afholdt Elev-sponsorride, hvor rytterne samlede penge ind til klubben.

 

Da der ikke var opbakning i form af hjælper til Loppemarked, valgte bestyrelsen ikke at arrangere det. Vi vil forsøge igen til foråret 2019.

 

Bestyrelsen har været ude og se på mange ponyer og heste. Vi leder videre.

 

Der er fundet en ny sadel til Savannah.

 

4)           Medlemmer og økonomi Klubben har fået flere medlemmer.

 

Klubben har stadig en stram økonomi. Bestyrelsen arbejder meget på at vende situationen.

 

Der er kommet 7 sponsoraftaler i hus, der vil sponserer klubben de næste 3 år.

 

 

 

 

 

 

 

5)           Klubbens ponyer Fidji: Køberen til Fidji er sprunget fra, så Fidji skal sættes til salg. Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)           Indkommende forslag Er der mulighed for, at springe en gang imellem i elevundervisningen?

-Lige nu kan dette forslag ikke imødekommes.

I begyndelsen af det nye år, vil der komme forskellige aktiviteter om onsdagen (spring og breddeaktiviteter), hvis der er opbakning til det. Der kommer mere info senere.

 

 

 

 

 

Putte og Rosa

7)           Vækning af Julemanden Søndag den 25. november 2018 i samarbejde med Sig Borgerforening.

 

Lørdag den 17. november kl. 10-13 og søndag den 18. november kl. 13 – 16, skal hallen pyntes op. Alle er velkommen til at deltage. Kontakt Putte Lewandowska tlf. 60942143.

Putte
8)           Evt.  

 

Praktiske forhold:  
 
Næste møde: